Ukrasne trake

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
40

Pakovanje 10 kom

Dimenzije bombina 0.5 cm x 500 yards i 1 cm x 250 yards

Dimenzije kotura 2, 3, 5, 8 i 10 cm x 100 yards